Category Archives: Bez kategorii

Filologie

Filologia jest jedną z tych nauk humanistycznych, która umożliwia badaczowi poznanie w sposób dogłębny struktur języka, literatury oraz całego kręgu kulkuralno– historycznego i cywilizacyjnego danego narodu. Materiałem do badań dla filologa jest przede wszystkim tekst, który jest odpowiednio komentowany, analizowany i interpretowany.

W zależności od okresów i celów badań filologicznych przyjmowano wiele różnych postaw w odniesieniu do tej nauki. Na przykład w XX wieku przyjmowano, że filologia jest sposobem na poznanie duchowych uwarunkowań narodu, gdyż można je odnaleźć w literaturze.

filologie

Filologowie nie są jak to się może wydawać postronnym, zamknięci jedynie w literaturze i jej badaniu. Ich wysoka kultura osobista i postawa społeczna wynikająca często właśnie z obcowania z kulturą wyższą sprawia, że posiadają umiejętność łatwego wchodzenia w interakcje międzyludzkie i przybierania prospołecznych postaw.

Praca badawcze filologów współcześnie opierają się na próbie implementacji kultury wyższej do życia społecznego, na przykład w obszarze dziennikarstwa, komunikacji społecznej. Filologowie badają również zamiany zachodzące w przestrzeni języka.

Praca filologa jest niczym podróż w głąb narodu, którego język się poznaje. To praca na żywym organizmie. To niekończąca się opowieść. To niesamowita przygoda życia.

Przed ukończeniem studiów musisz się zmierzyć z jednym z najtrudniejszych wyzwań swojej karierze edukacyjnej. Tym wyzwaniem z pewnością jest napisanie i obrona pracy dyplomowej. Nie masz pomysłu jak się od tego zabrać, a może po prostu nie masz czasu? Zdaj się na mnie! Napisałam już wiele prac, wiem jak to dobrze zrobić i mam duże doświadczenie.

Moje prace są na wysokim poziomie merytorycznym i stylistycznym. Pisane w oparciu o bogatą literaturę przedmiotu, językiem właściwym dla pracy naukowej. Niczego nie przepisuję, ani nie kopiuję, więc możesz mieć pewność niskich współczynników podobieństwa w programie antyplagiatowym.

Moja oferta obejmuje konspekt do uzgodnienia z promotorem, kompleksową pracę, stały kontakt oraz bezpłatne poprawki.

Przygotowana przeze mnie praca, po zatwierdzeniu przez promotora jest gotowa do druku. Zawiera m.in. takie podstawowe elementy jak:

 • spis treści
 • wstęp
 • zakończenie
 • część teoretyczną
 • część praktyczno-badawczą
 • przypisy
 • bibliografię
 • ewentualne rysunki wraz z opisami

Piszę prace tylko z filologii, filozofii oraz kulturoznawstwa dlatego, możesz liczyć na znajomość tematu i wysoką jakość otrzymanej pracy. Czas realizacji zamówienia to miesiąc. U mnie nie płacisz z góry za całość jak w innych serwisach, płatność odbywa się za każdy rozdział osobno.

Gorąco zapraszam do wypełnienia formularza i zapoznania się ze szczegółami.

Jadwiga

Przykłady moich realizacji

 • Problematyka polityczna, narodowościowa i rozrachunkowa w polskiej dramaturgii teatralnej, 120 stron.
 • Obraz kobiety na tle wybranych utworów literackich epoki pozytywizmu, 50 stron.
 • Obsesje i lęki w twórczości Edwarda Stachury, 80 stron.
 • Manga we współczesnej kulturze polskiej, 70 stron.
 • Licealista wobec groteski w powieści ‚Mistrz i Małgorzata’ Michaiła Bułhakowa, 80 stron.
 • Czas i przestrzeń w utworach Mickiewicza, 50 stron.
 • Recepcja poezji Czesława Miłosza na przykładzie wiersza ‚Piosenka o końcu świata’ u uczniów klas III gimnazjum, 50 stron.
 • Satyra w Generalnym Gubernatorstwie, 60 stron.
 • Kochanka i matka w poezji Haliny Poświatowskiej, 50 stron.
 • Przeżywanie starości w świetle literatury i badań własnych, 70 stron.
 • Fenomen literacki Olgi Tokarczuk. Zarys sylwetki oraz bibliografia podmiotowa i przedmiotowa (adnotowana) za lata 1994-2004, 120 stron.
 • Przyroda nieożywiona w literaturze polskiej, 80 stron.
 • Kreacje kobiece w prozie psychologicznej Dwudziestolecia Międzywojennego, 70 stron.